Individuele begeleiding

Het leven biedt veel kansen en mogelijkheden, maar dit geeft ook een zekere druk. De verwachtingen waaraan de moderne mens moet voldoen zijn torenhoog. Wat als jij niet in dit plaatje past, wat als jij je niet constant gelukkig voelt, wat als jij je eenzaam en terneergeslagen voelt, wat als jij over je grens bent gegaan,..? We zoeken samen met jou naar wat jij nodig hebt om je eigen keuzes te maken, om bij jezelf te komen en terug je evenwicht te vinden.

Hind Montesinos & Veer Hens

Restitutie therapie

Restitutie therapie betekent ‘het terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat’. Dit is een nieuwe, gespecialiseerde vorm van therapie, ontwikkeld door Veer Hens, en het onderscheid zich van alle andere therapieën in die zin dat het voorbij praten, analyseren, graven, mentaliseren, het een plaats geven,…gaat.

 

Het is het ‘uitzuiveren’ of het ‘ont-wikkelen’ van storende-blokkerende zaken die de jouwe niet zijn en je dus niet langer dienen. Restitutie Therapie zorgt voor een diep begrip en inzicht in hoe en waar de disbalans ontstaan is en het ‘ietsje’ meer zit erin dat de therapeut de blokkerende energieën helpt los te maken en terugstuurt naar zijn of haar bron (vooral moeder en vader).

 

De cliënt ervaart een ruimte, een vrijheid die kan ingevuld worden met wat voor hem klopt, zijn waarheid en daardoor krijg je terug voeling met je oorspronkelijke zelf, je authenticiteit.

Hypnose therapie

Hier gaat het om een vorm van hypnose, ontwikkelt door Jo Bossaerts. Het is het naar de oppervlakte (bewuste) brengen van zaken, ideeën, geloofsovertuigingen,  concepten, denkwijzen,… die in het onderbewuste van de cliënt zitten en die ervaren worden als niet langer dienend of storend. Door heel direct en efficiënt samen te werken en te co-transformeren met het onderbewustzijn wordt op een snelle en doeltreffende wijze de gewenste verandering bekomen. Dit is o.a. een aanrader na Restitutie Therapie om de patronen die ieder zelf ontwikkeld heeft, te transformeren maar ook voor het behandelen van verslavingen, trauma’s, fobieën en andere angsten.

Gezinsbegeleiding

Elk gezin is anders. Je hebt grote gezinnen, kleine gezinnen, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met 2 mama’s of 2 papa’s. Vaak is er warmte en liefde in gezinnen, maar even vaak zijn er ook momenten van conflicten, stilzwijgen, spanning. Samenleven is niet altijd even makkelijk en gezinnen kunnen na een tijd in een destructieve vicieuze cirkel terechtkomen, waar ze op zichzelf nog moeilijk uit geraken. Hind Montesinos wil gezinnen ondersteunen en samen zoeken hoe ieders kijk en beleving beter op elkaar kan afgestemd worden.

Opvoedingsondersteuning

‘Opvoeden is de moeilijkste job die er bestaat…’ En toch leer je nergens hoe je dit moet doen! Ouders doen alles wat in hun macht ligt om hun kinderen te stimuleren, hen kansen te bieden en hen op te laten groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke en gelukkige volwassenen. Maar soms loopt het niet helemaal zoals je het gepland of gewild had. Hind Montesinos legt haar professionele expertise samen met de specifieke kennis die de ouder heeft over zijn kind met het doel de ouder terug in zijn positie en rol als ‘ouder’ te brengen en het verbeteren van de ouder-kind relatie.

Bachbloesem therapie

Bachbloesems werken daar waar we last hebben van emoties zoals bijvoorbeeld angst, grote ongerusteid, boosheid, lusteloosheid enz. Het is gemaakt van bloesems en ontwikkeld door een Engelse arts Dr. Edward Bach. Hij zei: ‘Er bestaat geen ziekte, er is alleen een zieke mens!’, wat betekent dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid, welzijn en geluk.  Bachbloesems zijn een complementaire heelwijze die als ondersteuning van de therapie worden ingezet. Het helpt op cruciale momenten, het is zuiver en totaal risicoloos. Het haalt de scherpe kanten weg en maakt je tevens bewust van wat er is. Veer Hens is Erkend Bachconsulent.

Therapie getuigenissen:

Vijf jaar geleden ben ik verhuisd naar Frankrijk omdat artsen fybromyalgie bij mij constateerden. Spierpijnen blokkeerden mijn normaal functioneren en een zacht klimaat zou mij goed doen. Er bleek meer aan de hand te zijn, ik ben tot het besef gekomen dat er een minder aangename persoonlijkheid in mij huisde. Restitutie therapie gaat na wat we gaande weg bij onze ouders achtergelaten hebben en wat we van hen oppikten in het familiale gezinsleven. In mijn geval zat er heel wat rommel bij. Ten einde raad ben ik twee weken naar België gegaan om RT te volgen. Bij mijn vader nam ik eigenschappen over als: slecht communiceren, de baas zijn, agressiviteit, verslaving, gebrek aan respect, geen verantwoordelijkheid nemen en stemmingswisselingen. Van mijn moeder kwam de perfectie, vastberadenheid en altijd maar werken. Deze cocktail heeft mij door de jaren heen verkrampt. Stress, ruzie, onvoorwaardelijke liefde, de slachtofferrol en allerlei spanningen deden mij niet leven. Het verschil voor mij tussen, voor en na de therapie is dat ik begon te leven in een nieuwe wereld. Je kan ALLES terug geven wat je kreeg en wat je achterliet neem je terug zodat heling werkelijk wordt. Tijdens de sessies voelde ik pijn aan mijn hart, voor mij een besef van hoe mis het liep. Na elke sessie voelde ik me vrijer en lichter en alles werd zo klaar voor mijn ogen. De laatste sessie gaf mij het gevoel de eerste dag van een nieuw leven te zijn, een leven waarin ik een lieve man wil en kan zijn. RT maakt het leven zoveel mooier, en ik geloof dat ik zo zal genezen. Alle gesprekken met Veer, papa en mama heb ik geschreven in een klein boekje dat ik vertaalde voor mijn vrouw en dat mijn leidraad wordt voor “Wie ik wil zijn / wie ik ben”.     Veer, dank voor deze wonderbaarlijke therapie.
Jochen